sportove.net

Правят беседи за последствията от безразборното използване на хранителни добавки

На 05 юни в София се проведе популяризиращо събитие по проект САМО СПОРТ JUST SPORT. В събитието взеха участие над 30 млади спортни специалисти, които имаха възможност да се запознаят с негативните последствия, до които може да доведе некотролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове).

Основната цел на настоящият проект е да ограмоти младите хора, които ползват спортни и фитнес центрове и начинаещите спортисти и да им предостави необходимите данни за направата на информиран избор и възможни негативни ефекти върху физиката им.

Използването на някои препарати за натрупване на мускулна маса би могло да доведе в бъдеще до тежки сърдечни проблеми, заболявания на черния дроб и други.


По време на проекта ще бъдат проведени разнородни активности, чрез които да стимулираме младежите да планират здравословен начин на живот, включващ и напътствията на обучени фитнес и спортни специалисти. Ще бъдат реализирани обучителни модули както на самите младежи, които ще бъдат обхванати в проекта, така и на фитнес и спортни специалисти, които ще подчертаят негативните влияния на веществата, признати за допинг. Ще бъде създадена мобилна апликация, в която ще бъдат включени здравословните фитнес центрове и експерти, отдали се на идеята за „чист” спорт.

В България инициативата се координира от „Асоциация за развитие на българския спорт” и е подкрепена от Антидопингов център – България, фитнес центровете “Норд джим”, “Атлетик”, “Ситалк” и “Залата на Юли”.

Партньори в проект „САМО СПОРТ” са организации, обвързани в иновативен консорциум от Хърватска, Словения, Италия, България, Португалия и Швеция. Настоящият проект е съфинансиран по програма „Еразъм ” на Европейската комисия и ще бъде реализиран в периода 01.01.2017 – 30.06.2018.
Опитайте приставката на Sportove.net за Google Chrome. С нея получавате в реално време най-актуалните новини директно в браузъра.