sportove.net

Ювентус отчете по-малка печалба и по-голям дълг

Италианският шампион Ювентус обяви печалба от 43.3 млн. евро за първата половина на годината, което е с от 28,7 милиона по-малко в сравнение с предходната година. Президентът Андреа Аниели вчера изнесе цифрите до 31 декември 2017 г., като приходите бележат спад от 7.


8% до 290.6 млн. евро. Това показва, че печалбите на клуба намаляват от 72 млн. евро до 31 декември 2016 г. на 43,3 млн. евро тази година. Спадът в печалбите се обяснява с по-ниски приходи от правата на регистриране на играчи на обща стойност 45 млн. евро, по-високи разходи за външни услуги и други разходи в размер 12.4 млн. евро, разходи за заплати и технически персонал на стойност 7.7 млн. евро, както и амортизация на правата за регистрация на играчи – 13.5 млн. евро. Общият размер на дълга се е увеличил със 72.1% до 279.7 млн. евро, от които 81.6 млн. евро са от разходите за трансфери.
Опитайте приставката на Sportove.net за Google Chrome. С нея получавате в реално време най-актуалните новини директно в браузъра.