sportove.net

Федерацията по баскетбол свиква събрание на 12 април

Управителният съвет Българска федерация по баскетбол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 12 април 2018 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в гр. София, Хотел „Рамада“, зала Европа при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за изминалия период от предишното общо събрание;

2. Отчет на Контролния съвет и постоянните комисии на БФ Баскетбол за изминалия период от предишното общо събрание;

3. Финансов отчет за 2017 г. и утвърждаване на проект за бюджет за 2019 г.

4. Обсъждане на проблемите в българския баскетбол;

5. Промени в Устава на БФБаскетбол и Системата за разпределение на точките за БК;

6. Прoмени в състава на Управителния съвет на БФ Баскетбол;

7. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

На днешното си редовно заседание, Управителният Съвет реши секретариатът на БФ Баскетбол да изиска от БК писмени и законосъобразни предложения за промени в нормативните документи на БФБаскетбол във връзка с т.4 от дневния ред на ОС, които трябва да бъдат получени по мейл в срок до 30дни преди събранието. Предложения, направени за първи път на самото събрание или изпратени незаконосъобразни предложения няма да бъдат обсъждани.


Опитайте приставката на Sportove.net за Google Chrome. С нея получавате в реално време най-актуалните новини директно в браузъра.